Obsah

Odkaľovanie a odvzdušňovanie vodovodných potrubí

Typ: ostatné
Krátky článok pre občanov o tom, prečo je potrebné odkaľovanie a odvzdušňovanie vodovodných potrubí.

Odkaľovanie a odvzdušňovanie vodovodných potrubí

Odkaľovanie rozvodnej vodovodnej siete je základnou činnosťou cyklickej údržby vodovodnej siete a je potrebné ako pre zaistenie požadovanej kvality pitnej vody, tak aj pre ochranu vodovodného potrubia pred účinkami korózie a jeho zanesenia korozívnymi produktmi a inkrustami.

Hoci je pitná voda dodávaná verejným vodovodom kvalitná a spĺňa prísne požiadavky platných predpisov, dochádza pri jej styku s rôznymi materiálmi potrubí a pri zmenách tlaku počas distribúcie vody k viacero fyzikálnym, chemickým a aj mikrobiologickým procesom. Výsledkom je tvorba zrazenín železa, zrazenín vodného kameňa a ďalších nerozpustných zlúčenín. Tieto procesy môžu spôsobiť nežiaduce zmeny v chemických a biologických vlastnostiach vody, napr. problémy s farbou vody, zákalom, prítomnosťou mechanických nečistôt, s chuťou a pachom vody. Obzvlášť v dnešnej dobe, kedy sa spotreba pitnej vody znižuje, dochádza k predlžovaniu doby zdržania vody v distribučnej sieti, k zníženiu rýchlosti prúdenia vody v potrubí a k poklesu koncentrácie voľného chlóru.

Odkaľovanie je prepláchnutie potrubia prúdom vody, ktorý strháva zo stien potrubí všetky usadeniny, sedimenty a biofilm, čím udržuje povrch vodovodného potrubia hladký a čistý. Pri odkaľovaní sa voda vypúšťa z vodovodných potrubí vonku buď na okolitý terén alebo do kanalizácie. Odkaľovanie sa vykonáva min. 2-krát ročne alebo podľa aktuálnej kvality vody. Veľký prietok vody pri odkaľovaní môže spôsobiť dočasné ovplyvnenie tlaku a prietoku vody a ku krátkodobému zhoršeniu kvality vody vplyvom uvoľnených nečistôt. Účinnosť odkaľovania je kontrolovaná laboratórnymi rozbormi pravidelne odoberaných vzoriek vody. Okrem plošného odkaľovania vodovodnej siete, je vykonávané taktiež lokálne odkalenie v prípade náhleho zhoršenia kvality vody alebo vždy po oprave poruchy na vodovode.

Problémy pri dodávke vody nemusia spôsobovať len nahromadené mechanické nečistoty, korozívne produkty a inkrusty, ale aj nahromadený vzduch v potrubí. Ten môže rovnako obmedzovať prietok a znižovať tlak vody. Okrem toho môže byť vzduch v potrubí strhávaný do dodávanej vody a môže spôsobiť biele zakalenie, ktoré je odberateľmi negatívne vnímané v obave, že ide o dôsledok vysokej koncentrácie chlóru. Z uvedeného dôvodu je potrebné pravidelne z potrubia vypúšťať aj vzduch, čo sa vykonáva odvzdušňovaním vodovodnej siete tím, že vzduch sa z potrubia odfukuje otvorením vzdušníkov alebo hydrantov v najvyšších miestach vodovodnej siete, kde sa hromadí. Odvzdušnenie sa vykonáva vždy zároveň s odkalením tak, aby po ukončení týchto prevádzkových činností bola kvalita dodávanej vody v súlade s NV SR č. 354/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu.

 

 


Vytvorené: 30. 8. 2019
Posledná aktualizácia: 30. 8. 2019 08:44
Autor: Správce Webu