Obsah

Aktuality

29.01.2019

Zápisnica z vyhodnotenia učebne stavba - Šumiac

Zápisnica z vyhodnotenia učebne stavba - Šumiac

Detail

22.01.2019

Program rokovania Obecného zastupiteľstva

Program rokovania Obecného zastupiteľstva dňa 25. 01. 2019

Detail

21.01.2019

Výberové konanie na pracovnú pozíciu "Elektrikár"

Výberové konanie na pracovnú pozíciu "Elektrikár"

Detail

21.01.2019

Výzva na predloženie ponuky

V Ý Z V A na predloženie ponuky v prieskume trhu v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

Detail

17.01.2019

Rozhodntuie zamestnávateľa o zrušení pracovného miesta

Obec Šumiac, zastúpená starostkou obce PhDr. Jarmilou Gordanovou

Detail

17.01.2019

Rozpis zvozu odpadov na rok 2019

Dátumy zvozu komunálneho odpadu a plastov na rok 2019.

Detail

17.01.2019

25. 1. 2019 - Oslavy 74. výročia oslobodenia obce Šumiac

Obec Šumiac a občianske združenie Klub vojenskej histórie Slovensko Vás pozývajú na Oslavy 74. výročia oslobodenia obce Šumiac. Dňa 25. januára (piatok) 2019 o 13:00. Obsah podujatia: 1. prezentácia vojenských predmetov,uniforiem, fotografií a zbraní (pre žiakov ZŠ) 2.pietny akt s panachýdou a čestnou vojenskou štafážou 3. výstava vojenských dobových predmetov - v sále Obecného úradu

Detail

Kalendár akcií