Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky - 2017

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
16.02.2017

20170011

právne služby

120,00 EUR

Advokátska kancelária Szárszoi a Szárszoi, s.r.o.,Bakossova 3/C,974 01,Banská Bystrica

Obec Šumiac

16.02.2017

01/2017

strava detí v hn

1 537,63 EUR

Školslá jedáleň pri ZŠ Šumiac,Juraja Kriváňa 135,976 71,Šumiac

Obec Šumiac

16.02.2017

170100085

plastové kontajnery 14 ks

3 360,00 EUR

Elkoplast Slovakia s.r.o.,Partizánska 493/80,914 51,Trenčianske Teplice

Obec Šumiac

16.02.2017

17103797

servis kotlov - kotolňa

614,02 EUR

HERZ s.r.o.,Priemyselná 3131,900 27,Bernolákovo

Obec Šumiac

16.02.2017

2374233752

telefon OcU

65,02 EUR

Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8,821 08,Bratislava

Obec Šumiac

16.02.2017

2171100991

za použitie hudobného diela

12,00 EUR

Slovenský ochranný zväz autorsky pe práva k hudob.dielam,Rastislavova 3,82108,Bratislava

Obec Šumiac

16.02.2017

2171100992

za použitie hudobného diela

20,40 EUR

Slovenský ochranný zväz autorsky pe práva k hudob.dielam,Rastislavova 3,82108,Bratislava

Obec Šumiac

16.02.2017

2017/008

realizácia obstarávania zberný dvor

495,00 EUR

VEROBS, s.r.o.,Kyjevské námestie 14535/8,974 01,Banská Bystrica

Obec Šumiac

16.02.2017

3412250206

telefon TSP

27,99 EUR

Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28,81762,Bratislava

Obec Šumiac

16.02.2017

201700016

pelety OcU

2 227,50 EUR

MMM WOOD,976 57,Michalová

Obec Šumiac

16.02.2017

72017

energetický audit zšs

1 130,00 EUR

Ing. Alexander Langyel,195,930 30,Báč

Obec Šumiac

16.02.2017

62017

energetický audit OcU

2 270,00 EUR

Ing. Alexander Langyel,195,930 30,Báč

Obec Šumiac

16.02.2017

52017

energ audit MŠ

770,00 EUR

Ing. Alexander Langyel,195,930 30,Báč

Obec Šumiac

16.02.2017

617000005

sociálne kupóny

510,00 EUR

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.,Tomášikova 23/D,821 01,Bratislava

Obec Šumiac

16.02.2017

2017011

vzorky ČOV

104,00 EUR

LackoviČOV SERVIS,ňatínska 771/1,972 46,Čereňany

Obec Šumiac

16.02.2017

9170233988

vyučt. el. en. MŠ

1 329,74 EUR

Stredoslovesnká energetika a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B,010 01,Žilina

Obec Šumiac

16.02.2017

9170233987

vyučt. el. en. OU- MKS

1 056,16 EUR

Stredoslovesnká energetika a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B,010 01,Žilina

Obec Šumiac

16.02.2017

9170229342

vyučt. el.en. Červená Skala

286,42 EUR

Stredoslovesnká energetika a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B,010 01,Žilina

Obec Šumiac

16.02.2017

9170233979

vyučt. el. en. OU

2 294,98 EUR

Stredoslovesnká energetika a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B,010 01,Žilina

Obec Šumiac

16.02.2017

9170233985

vyučt. el. en. Dom smútku

2 266,58 EUR

Stredoslovesnká energetika a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B,010 01,Žilina

Obec Šumiac

16.02.2017

9170189635

vyučt. el.en. ČOV

1 255,72 EUR

Stredoslovesnká energetika a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B,010 01,Žilina

Obec Šumiac

16.02.2017

2016026

stravovanie dôchodcov

310,53 EUR

Polák Peter,Dolina 607 607,976 71,Šumiac

Obec Šumiac

16.02.2017

9170188439

el. energia drobné prevádzkarne - sklenárstvo

152,70 EUR

Stredoslovesnká energetika a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B,010 01,Žilina

Obec Šumiac

16.02.2017

9170186990

el.energia zšs

968,81 EUR

Stredoslovesnká energetika a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B,010 01,Žilina

Obec Šumiac

16.02.2017

1061603972

odvoz KO

1 610,01 EUR

Brantner Gemer s.r.o.,Košická cesta 344,979 01,Rimavská Sobota

Obec Šumiac

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: