Obsah

 

      - jeden deň - 6,64€ ak je uloženie do 22,00hod

      - jedna hodina 2€ - práca správcu domu smútku, uloženie, vyloženie, modlenie, upratovanie

      - detský hrob a urna na 10 rokov     - 10€  

      - jednojhrob na 10 rokov                    - 40€

      - dvojhrob na 10 rokov                       - 60€

      - trojhrob a viachrob na 10 rokov     -  80€ 

       - zemné práce pomocou mechanizmov s obsluhou - 20€/ 1motohodina

       - Nákladná doprava PV3S : 0 - 3km   -      4,43€/1km

                                                        0 - 7km   -      3,79€/1km

                                                        0 - 20km -      3,00€/1km

                                                        0 - 50km -      2,20€/1km

                                                        50 a via km - 2,00€/1km

Stojné za PV3S , traktor Zetor a BOBCAT      - 10€/1hod.

Prenájom Fabie                                                 - 0,40€/1km

Zapožičanie pojazdného rebríka                    - 4,00€/1 deň

Vŕtacie práce na oplotenie s obsluhou         - 7,00€/1 hod

Zapožičanie krovinorezu s obsluhou            - 7,00€/1 hod

Zapožičanie hliníkového rebríka                    - 4,00€/1deň

Prenájom veľkej zasadačky OcÚ - leto         - 16,60€/1deň    

                                                          - zima       - 26,56€/1deň

Kopírovanie                                                       - 0,10€/ 1strana

Viazanie spisov                                                - 0,50€

Výhlásenie v miestnom rozhlase - bez predaja - 2,00€/1x

                                                           - s predajom - 5,00€/1x      

Vyvesenie oznamov a propagačných materiálov v obecnej tabuli - 1,00€/1deň